Tag: miền trung nghèo khó

Miền trung nghèo khó

Thương người Miền Trung

Có đi mới hiểu, trước giờ vẫn nghe rất nhiều về cảnh miền Trung lũ lụt, gió bão, bà con phải sống vất vả cơ hàn nhưng khi tận mắt chứng kiến và tận mắt nhìn thì mới thấu hết…