Tag: trẻ làm biếng

Trẻ sợ gian khổ

Giúp trẻ vượt qua tâm lý sợ gian khổ

Trong xã hội ngày nay càng tiến bộ, khoa học kỹ thuật phát triển, càng yêu cầu con người phải có tinh thần chịu đựng gian khổ cao hơn nữa. Xã hội cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nếu không…