Tag: trẻ yêu đuối

Trẻ nhút nhát

Cách giúp trẻ vượt qua sự nhút nhát

Sự nhút nhát là hiện tượng thường thấy ở trẻ. Đứa trẻ trong thời kỳ sơ sinh, do nhận thức cảm giác và tri giác còn ít, thiếu nhận thức về hậu quả của việc làm, đối với nhiều sự…